Archive for 2 februari, 2021

Terugblik op 2020

Ondanks de Corona hebben in september 25 personen deelgenomen aan de basiscursussen reanimeren met AED.
De jaarlijkse herhalingscursussen konden echter niet doorgaan.
Aan het einde van het jaar is er een oude AED vervangen door een nieuw apparaat.
Rene van der Roest, eigenaar van Sireno Coffee, deed een mooie gift voor de aankoop en gaat de jaarlijkse onderhoud- en energiekosten op zich nemen. De locatie Veldekster 9 werd opgeheven zodat die buitenkast kon worden overgezet naar Hoenderloseweg 107, het adres van Rene.
Een rondje door de buurt om een bijdrage te vragen voor deze nieuwe AED leverde een mooi bedrag op. Een prima basis om plannen te kunnen maken voor 2021!