Home

Burgerhulpverlening in Ugchelen

Hartveilig Ugchelen is opgericht met als doel:

  • Het vergroten van de slagingskans van reanimaties door goede burgerhulpverlening
  • Het beschikbaar houden van voldoende vrij toegankelijke AED’s.

Uitwerking
Ervoor zorgdragen dat er in Ugchelen voldoende vrijwilligers worden opgeleid tot burgerhulpverleners door het geven van cursussen. Deze opgeleide vrijwilligers te motiveren zich aan te melden bij HartslagNu.

Daarnaast willen we in Ugchelen voldoende AED’s vrij toegankelijk maken en houden.

Door het scholingsaanbod, tegen een zo laag mogelijke prijs, met de nadruk op de herhalingscursussen neemt de kwaliteit van de reanimatie toe.

Door particulieren, bedrijven en instellingen te motiveren om hun aanwezige AED vrij toegankelijk te maken voor burgerhulpverlening neemt de kans van slagen toe. Dit zijn belangrijke aspecten voor de kwaliteit en de slagingskans bij reanimatie.