Home

Burgerhulpverlening in Ugchelen

Hartveilig Ugchelen is opgericht met als doel:

  • Vrijwilligers te werven die kunnen reanimeren en een AED (Automatische Externe Defibrillator) bedienen en hen te bewegen om zich aan te sluiten bij HartslagNu (de nieuwe naam voor Hartveilig Wonen). Ze worden dan een Burgerhulpverlener.
  • deze lokale Burgerhulpverleners met elkaar in contact brengen,
  • Het organiseren van herhalingscursussen voor bij haar aangesloten reanimatie-vrijwilligers en Burgerhulpverleners (indien mogelijk zonder kosten voor de deelnemers).
  • Zorgdragen voor een voldoende dekking van buiten-AED’s in Ugchelen door bedrijven te benaderen en hen te vragen om de daar aanwezige AED in een buitenkast te plaatsen, zodat ze kunnen worden aangesloten bij HartslagNu.
  • Het beheren van openbaar toegankelijke AED’s in Ugchelen.
  • Het verwerven van gelden om bovenstaande activiteiten uit te kunnen voeren.