Hoe werkt het?

Hartveilig Wonen bevat de adresgegevens van vrijwillige (burger) hulpverleners. Deze vrijwilligers hebben zich laten registreren en zijn bekwaam om de reanimatie te kunnen uitvoeren en/of een AED te bedienen. Via de meldkamer ambulancezorg wordt middels een softwaresysteem de dichtstbijzijnde geregistreerde hulpverleners gealarmeerd en ontvangen deze personen een SMS bericht. Is er geen AED beschikbaar dan ontvangen deze vrijwilligers allemaal dezelfde boodschap “ga naar adres A en start de reanimatie”. Is er een AED beschikbaar dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen reanimator en defibrillator. Reanimators ontvangen de boodschap “ga naar adres A en start de reanimatie”. Defibrillatoren ontvangen de boodschap “ga naar adres B en haal de AED. Ga dan naar adres A”. In Hartveilig Wonen worden alle publiek toegankelijke AED’s geregistreerd. Het systeem is merk onafhankelijk.

Doel: verbeteringen op gezondheidswinst voor de inwoners van de regio Noord-Oost Gelderland, indien er sprake is van een acute circulatiestilstand.

  • Organiseren van burenhulp
  • Delaytijd bij verdenking reanimatie verkorten naar 6 minuten
  • Deze hulpverlening 7 dagen per week 24 uur per dag operationeel maken
  • Alarmering geborgd in zorgverleningsketen, dit gebeurt vanuit de centrale meldkamer ambulancezorg
  • Afstemming van bestaande initiatieven, aanwezige AED’s en geschoolde vrijwilligers
  • Alleen voor volwassenen met een melding van reanimatie via 1-1-2
  • Reanimatiesucces stijgt van 10 procent naar 40 procent